Отдели - информация за контакт

Управител - Веселин Тончев - 0877/431-047

Отдел "Продажби" - 0888/704-057

Отдел "Счетоводство" - Петко Малинов - 0885/908-847

Отдел "Правни въпроси" - адв. Димитър Кочанов - 0889/122-201