Специализирани сме в транспорта на пиана и рояли. Kакто бихте се досетили, щом умеем най-сложното, значи умеем всичко! Независимо дали става дума за лично пренасяне или пренасяне, свързано с работни ангажименти (например подготовка за събитие) ние безопасно ще трaнспортираме Вашите инструменти внимателно опаковани и надлежно обезопасени.

Детайли за услугата и цени ще намерите на нашия сайт runiton.com: