Съвременната музика поставя по-високи изисквания към клавиатурните инструменти по отношение на палитрата от звукови тонове, обхвата на създадените ефекти и други функции. По своите възможности могат да бъдат сравнени с малък оркестър. Обхватът на магазина ни е богат и за всеки вкус.