Специализирани сме в транспорта на пиана и рояли. Независимо дали става дума за лично пренасяне или пренасяне, свързано с работни ангажименти (например подготовка за събитие), ние безопасно ще трaнспортираме Вашите инструменти внимателно опаковани и надлежно обезопасени.

За повече детайли и цени изберете услугата, от която се нуждаете:

Транспорт на пиана Транспорт на друг вид оборудване