Специализирани сме в транспорта на пиана и рояли. Независимо дали става дума за лично пренасяне или пренасяне, свързано с работни ангажименти (например подготовка за събитие), ние безопасно ще трaнспортираме Вашите инструменти внимателно опаковани и надлежно обезопасени.

       За детайли и цени изберете услугата, от която се нуждаете:

ТРАНСПОРТ НА ПИАНА ТРАНСПОРТ НА ДРУГ ВИД ОБОРУДВАНЕ